Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 4. apríla 2017 - Štrasburg

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel ***I (hlasovanie)

7.2. Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I (hlasovanie)

7.3. Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (hlasovanie)

7.4. Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach (hlasovanie)

7.5. Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia