Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 4 kwietnia 2017 r. - Strasburg

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo i Igor Šoltes

Sprawozdanie Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes i José Inácio Faria

Sprawozdanie Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria i Franc Bogovič

Sprawozdanie Marijana Petir i Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek i Anna Záborská

Projekt zalecenia w następstwie dochodzenia w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries i Seán Kelly.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności