Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 4 aprilie 2017 - Strasbourg

8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo și Igor Šoltes

Raport Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes și José Inácio Faria

Raport Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria și Franc Bogovič

Raport Marijana Petir și Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek și Anna Záborská

Proiect de recomandare în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries și Seán Kelly.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate