Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 4. dubna 2017 - Štrasburk

11. Stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (2017/2649(RSP))

Ian Borg (úřadující předseda Rady) a Pierre Moscovici (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manolis Kefalogiannis za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Markus Ferber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig s procesní námitkou (vystoupení nebylo procesní námitkou, předsedající proto řečníka přerušil), Stelios Kouloglou, aby zvednutím modré karty položil otázku Georgiosi Kyrtsosovi, který na otázku odpověděl, Maria João Rodrigues (předsedající poskytl upřesnění ohledně účasti Komise při rozpravě), Sofia Sakorafa, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (předsedající poskytl upřesnění ohledně uspořádání rozpravy), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos, aby se kriticky vyjádřil k výrokům, které během svého vystoupení pronesl Auke Zijlstra (předsedající vzal vystoupení na vědomí), Udo Voigt, aby zvednutím modré karty položil otázku Josému Manuelovi Fernandesovi, který na otázku odpověděl, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides a Sergio Gutiérrez Prieto.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos a Nicola Caputo.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot a Kostas Chrysogonos.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí