Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 4. aprill 2017 - Strasbourg

11. Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise seis (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi teise läbivaatamise seis (2017/2649(RSP))

Ian Borg (nõukogu eesistuja) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manolis Kefalogiannis fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Markus Ferber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig, kes soovis teha kodukorda puudutava märkuse (juhataja katkestas sõnavõtu, kuna tegemist ei olnud kodukorda puudutava märkusega), Stelios Kouloglou, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Georgios Kyrtsosele, kes vastas sellele, Maria João Rodrigues (juhataja selgitas komisjoni osalemist arutelus), Sofia Sakorafa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (juhataja selgitas arutelu korraldust), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos, kes kritiseeris Auke Zijlstra sõnavõtu käigus tehtud ettepanekuid (juhataja võttis selle teadmiseks), Udo Voigt, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse José Manuel Fernandesile, kes vastas sellele, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides ja Sergio Gutiérrez Prieto.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos ja Nicola Caputo.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot ja Kostas Chrysogonos.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika