Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 4. travnja 2017. - Strasbourg

11. Trenutačno stanje u vezi s drugim preispitivanjem programa gospodarske prilagodbe za Grčku (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: Trenutačno stanje u vezi s drugim preispitivanjem programa gospodarske prilagodbe za Grčku (2017/2649(RSP))

Ian Borg (predsjedatelj Vijeća) i Pierre Moscovici (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manolis Kefalogiannis u ime Kluba zastupnika PPE-a, Roberto Gualtieri u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marco Zanni u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Markus Ferber koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig o pridržavanju Poslovnika (govornik nije govorio o pridržavanju Poslovnika te ga je predsjednik prekinuo), Stelios Kouloglou radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Georgiosu Kyrtsosu koji je na pitanje odgovorio, Maria João Rodrigues (Predsjednik je dao objašnjenje u pogledu prisustva Komisije na raspravi), Sofia Sakorafa koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (Predsjednik je dao objašnjenje u pogledu organizacije rasprave), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos kako bi kritizirao izjave koje je Auke Zijlstra iznio tijekom svojeg govora (Predsjednik je to primio na znanje), Udo Voigt radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Joséu Manuelu Fernandesu koji je na pitanje odgovorio, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides i Sergio Gutiérrez Prieto.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos i Nicola Caputo.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot i Kostas Chrysogonos.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti