Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d. - Strasbūras

11. Padėtis, susijusi su Graikijos ekonominio koregavimo programos antrąja peržiūra (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis, susijusi su Graikijos ekonominio koregavimo programos antrąja peržiūra (2017/2649(RSP))

Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manolis Kefalogiannis PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Markus Ferber (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sławomir Kłosowski), Pervenche Berès (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig dėl drbo tvarkos (kadangi tai nebuvo pareiškimas dėl darbo tvarkos, pirmininkas nutraukė kalbėtoją), Stelios Kouloglou (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Georgios Kyrtsos, pastarasis į jį atsakė), Maria João Rodrigues (pirmininkas suteikė papildomos informacijos dėl Komisijos atstovų dalyvavimo diskusijose), Sofia Sakorafa (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Petras Auštrevičius), David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (pirmininkas suteikė papildomos informacijos dėl darbo organizavimo), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos kritiškai įvertino Auke Zijlstra pasakytus žodžius (pirmininkas pasižymėjo šį klausimą), Udo Voigt (pateikė mėlynosios kortelės klausimą José Manuel Fernandes, pastarasis į jį atsakė), Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides ir Sergio Gutiérrez Prieto.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos ir Nicola Caputo.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot ir Kostas Chrysogonos.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika