Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 4 april 2017 - Straatsburg

11. Stand van zaken bij de tweede evaluatie van het economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Stand van zaken bij de tweede evaluatie van het economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (2017/2649(RSP))

Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manolis Kefalogiannis, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Markus Ferber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig om te wijzen op het Reglement (aangezien de woorden van de spreker geen betrekking hebben op het Reglement, onderbreekt de Voorzitter de spreker), Stelios Kouloglou om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Georgios Kyrtsos, die hierop ingaat, Maria João Rodrigues (de Voorzitter geeft nadere uitleg over de aanwezigheid van de Commissie tijdens het debat), Sofia Sakorafa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (de Voorzitter geeft nadere uitleg over de organisatie van het debat), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos om kritiek uit te oefenen op de woorden van Auke Zijlstra (de Voorzitter neemt dit ter kennis), Udo Voigt om een "blauwe kaart"-vraag te stellen José Manuel Fernandes, die hierop ingaat, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides en Sergio Gutiérrez Prieto.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos en Nicola Caputo.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot en Kostas Chrysogonos.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid