Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 4 kwietnia 2017 r. - Strasburg

11. Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (2017/2649(RSP))

Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manolis Kefalogiannis w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Markus Ferber, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sławomira Kłosowskiego, Pervenche Berès, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig w sprawie wniosku w sprawie przestrzegania Regulaminu (ponieważ wystąpienie nie stanowiło wniosku w sprawie przestrzegania Regulaminu, Przewodniczący przerwał mówcy), Stelios Kouloglou, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Georgiosowi Kyrtsosowi, który udzielił odpowiedzi, Maria João Rodrigues (Przewodniczący udzielił wyjaśnień co do obecności Komisji podczas debaty), Sofia Sakorafa, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petrasa Auštrevičiusa, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (Przewodniczący udzielił wyjaśnień co do organizacji debaty), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos w celu skrytykowania wypowiedzi Aukego Zijlstry (Przewodniczący przyjął to do wiadomości), Udo Voigt, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki José Manuelowi Fernandesowi, który udzielił odpowiedzi, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides i Sergio Gutiérrez Prieto.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos i Nicola Caputo.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot i Kostas Chrysogonos.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności