Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 4 aprilie 2017 - Strasbourg

11. Stadiul celei de-a doua revizuiri a programului de ajustare economică a Greciei (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Stadiul celei de-a doua revizuiri a programului de ajustare economică a Greciei (2017/2649(RSP))

Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manolis Kefalogiannis, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Markus Ferber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig pentru a face trimitere la Regulamentul de procedură (intervenția nefiind o trimitere la Regulamentul de procedură, președintele l-a întrerupt pe vorbitor), Stelios Kouloglou pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Georgios Kyrtsos, care a răspuns, Maria João Rodrigues (Președintele a oferit clarificări cu privire la prezența Comisiei la dezbatere), Sofia Sakorafa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (Președintele a oferit clarificări cu privire la organizarea dezbaterii), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos pentru a critica afirmațiile lui Auke Zijlstra din timpul intervenției sale (Președintele a luat act de această chestiune), Udo Voigt pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui José Manuel Fernandes, care a răspuns, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides și Sergio Gutiérrez Prieto.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos și Nicola Caputo.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot și Kostas Chrysogonos.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate