Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 4. apríla 2017 - Štrasburg

11. Súčasný stav druhého preskúmania programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Súčasný stav druhého preskúmania programu makroekonomických úprav pre Grécko (2017/2649(RSP))

Ian Borg (úradujúci predseda Rady) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manolis Kefalogiannis v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Markus Ferber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig s procedurálnou námietkou (vystúpenie nebolo procedurálnou námietkou a predsedajúci rečníka prerušil), Stelios Kouloglou, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Georgiosovi Kyrtsosovi, ktorý odpovedal na otázku, Maria João Rodrigues (predsedajúci uviedol spresnenie k prítomnosti Komisie na rozprave), Sofia Sakorafa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (predsedajúci uviedol spresnenie k organizácii rozpravy), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos, ktorý reagoval kriticky na výroky, ktoré počas svojho vystúpenia predniesol Auke Zijlstra (predsedajúci to vzal na vedomie), Udo Voigt, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Josému Manuelovi Fernandesovi, ktorý odpovedal na otázku, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides a Sergio Gutiérrez Prieto.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos a Nicola Caputo.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot a Kostas Chrysogonos.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia