Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0266(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0068/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Hlasování :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0107

Zápis
Úterý, 4. dubna 2017 - Štrasburk

12. Zdravotnické prostředky ***II – Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro ***II (rozprava)
Doslovné záznamy

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/428/EHS [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott a Peter Liese uvedli doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Mairead McGuinness za skupinu PPE, Biljana Borzan za skupinu S&D, Bolesław G. Piecha za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach a Andreas Schwab.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios a Maria Grapini.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott a Peter Liese.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.5 zápisu ze dne 5.4.2017 a bod 9.6 zápisu ze dne 5.4.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí