Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0266(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0068/2017

Arutelud :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0107

Protokoll
Teisipäev, 4. aprill 2017 - Strasbourg

12. Meditsiiniseadmed ***II - In vitro diagnostikameditsiiniseadmed ***II (arutelu)
CRE

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott ja Peter Liese esitasid soovitused teisele lugemisele.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Mairead McGuinness fraktsiooni PPE nimel, Biljana Borzan fraktsiooni S&D nimel, Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach ja Andreas Schwab.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott ja Peter Liese.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.4.2017 protokollipunkt 9.5 ja 5.4.2017 protokollipunkt 9.6.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika