Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0266(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0068/2017

Viták :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Szavazatok :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0107

Jegyzőkönyv
2017. április 4., Kedd - Strasbourg

12. Orvostechnikai eszközök ***II - In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök ***II (vita)
CRE

Ajánlás második olvasatra az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Ajánlás második olvasatra az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott és Peter Liese ismerteti a második olvasatra vonatkozó ajánlásokat.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Mairead McGuinness, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Biljana Borzan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bolesław G. Piecha, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach és Andreas Schwab.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios és Maria Grapini.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott és Peter Liese.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.5-i jegyzőkönyv, 9.5. pont és 2017.4.5-i jegyzőkönyv, 9.6. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat