Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0266(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0068/2017

Debatten :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Stemmingen :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0107

Notulen
Dinsdag 4 april 2017 - Straatsburg

12. Medische hulpmiddelen ***II - Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lazing over het standpunt van de Raad in eerste lazing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Aanbeveling voor de tweede lazing over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott en Peter Liese lichten de aanbevelingen voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness, namens de PPE-Fractie, Biljana Borzan, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach en Andreas Schwab.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott en Peter Liese.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 5.4.2017 en punt 9.6 van de notulen van 5.4.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid