Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0266(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0068/2017

Dezbateri :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0107

Proces-verbal
Marţi, 4 aprilie 2017 - Strasbourg

12. Dispozitivele medicale ***II - Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro ***II (dezbatere)
CRE

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott și Peter Liese și-au prezentat recomandările pentru a doua lectură.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Biljana Borzan, în numele Grupului S&D, Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach și Andreas Schwab.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios și Maria Grapini.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott și Peter Liese.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.5 al PV din 5.4.2017 și punctul 9.6 al PV din 5.4.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate