Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0266(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0068/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0107

Zápisnica
Utorok, 4. apríla 2017 - Štrasburg

12. Zdravotnícke pomôcky ***II - Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott a Peter Liese uviedli odporúčania do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness v mene skupiny PPE, Biljana Borzan v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach a Andreas Schwab.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios a Maria Grapini.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott a Peter Liese.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.5 zápisnice zo dňa 5.4.2017 a bod 9.6 zápisnice zo dňa 5.4.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia