Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 4. dubna 2017 - Štrasburk

13. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající připomněl, že na plenárním zasedání konaném v pondělí 3. dubna 2017 bylo oznámeno doporučení výboru ECON nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (bod 10 zápisu ze dne 3.4.2017).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a zveřejní se v textech přijatých na denním zasedání konaném ve středu 5. dubna 2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí