Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 4. aprill 2017 - Strasbourg

13. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Juhataja tuletas meelde, et esmaspäeval, 3. aprillil 2017 tehti täiskogu istungil teatavaks ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväidet komisjoni delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega (3.4.2017 protokollipunkt 10).

Selle soovituse kohta ei ole esitatud kodukorra artiklis 105 kehtestatud 24-tunnise tähtaja jooksul ühtegi vastuväidet.

Seega loeti soovitus vastuvõetuks ja otsus avaldatakse kolmapäeva, 5. aprilli 2017. aasta istungil vastu võetud tekstide hulgas.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika