Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 4 kwietnia 2017 r. - Strasburg

13. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodniczący przypomniał, że zalecenie komisji ECON, aby nie wyrażać sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów, zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w poniedziałek 3 kwietnia 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 3.4.2017).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tego zalecenia.

W związku z tym zalecenie uznano za przyjęte i zostanie ono opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu w środę 5 kwietnia 2017 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności