Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 4 aprilie 2017 - Strasbourg

13. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președintele a reamintit că recomandarea Comisiei ECON de a nu prezenta obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), prin stabilirea unor standarde tehnice de reglementare privind modul de prezentare, conținutul, revizuirea și modificarea documentelor cu informații esențiale, precum și condițiile de îndeplinire a cerinței de a furniza astfel de documente a fost prezentată în plen luni, 3 aprilie 2017 (punctul 10 al PV din 3.4.2017).

Nu s-a exprimat nicio opoziție la prezenta recomandare în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, recomandarea se consideră aprobată și va fi publicată în secțiunea Texte adoptate la ședința din miercuri 5 aprilie 2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate