Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 4. apríla 2017 - Štrasburg

13. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predsedajúci pripomenul, že odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) stanovením regulačných technických predpisov, pokiaľ ide o prezentáciu, obsah, preskúmanie a revíziu dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienky splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov, bolo oznámené v pléne v pondelok 3. apríla 2017 (bod 10 zápisnice zo dňa 3.4.2017).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa preto považuje za schválené a bude zverejnené v Prijatých textoch zo schôdze zo stredy 5. apríla 2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia