Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2342(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0045/2017

Внесени текстове :

A8-0045/2017

Разисквания :

PV 04/04/2017 - 14
CRE 04/04/2017 - 14

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.22
CRE 05/04/2017 - 9.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0124

Протокол
Вторник, 4 април 2017 г. - Страсбург

14. Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно справянето с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС [2015/2342(INI)] - Комисия по външни работи - Комисия по развитие. Докладчици: Elena Valenciano и Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano и Agustín Díaz de Mera García Consuegra представиха доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Marie-Christine Vergiat (докладчик по становището на комисията LIBE), Мария Габриел, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski относно провеждането на разискването (председателят припомни приложимата процедура за въпросите „синя карта“), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume и Helga Stevens.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Ангел Джамбазки, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová и Julie Ward.

Изказаха се: Neven Mimica и Elena Valenciano.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.22 от протокола от 5.4.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност