Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2342(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0045/2017

Předložené texty :

A8-0045/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 14
CRE 04/04/2017 - 14

Hlasování :

PV 05/04/2017 - 9.22
CRE 05/04/2017 - 9.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0124

Zápis
Úterý, 4. dubna 2017 - Štrasburk

14. Pohyby uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU (rozprava)
CRE

Zpráva o pohybech uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU [2015/2342(INI)] - Výbor pro zahraniční věci - Výbor pro rozvoj. Zpravodajové: Elena Valenciano a Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano a Agustín Díaz de Mera García Consuegra uvedli zprávu.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Marie-Christine Vergiat (zpravodajka výboru LIBE), Mariya Gabriel za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski k vedení rozpravy (předsedající připomněla postup uplatňovaný u otázek položených zvednutím modré karty), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume a Helga Stevens.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová a Julie Ward.

Vystoupili: Neven Mimica a Elena Valenciano.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.22 zápisu ze dne 5.4.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí