Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2342(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0045/2017

Esitatud tekstid :

A8-0045/2017

Arutelud :

PV 04/04/2017 - 14
CRE 04/04/2017 - 14

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.22
CRE 05/04/2017 - 9.22
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0124

Protokoll
Teisipäev, 4. aprill 2017 - Strasbourg

14. Pagulas- ja rändevoogude ohjamine ning ELi välistegevuse osa selles (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport pagulas- ja rändevoogude ohjamise ning ELi välistegevuse osa kohta selles [2015/2342(INI)] - Väliskomisjon - Arengukomisjon. Raportöörid: Elena Valenciano ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra tutvustasid raportit.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Marie-Christine Vergiat (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski arutelu korralduse teemal (juhataja tuletas meelde sinise kaardi küsimuste puhul kohaldatavat korda), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume ja Helga Stevens.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová ja Julie Ward.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Elena Valenciano.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.4.2017 protokollipunkt 9.22.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika