Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2342(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0045/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0045/2017

Keskustelut :

PV 04/04/2017 - 14
CRE 04/04/2017 - 14

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.22
CRE 05/04/2017 - 9.22
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0124

Pöytäkirja
Tiistai 4. huhtikuuta 2017 - Strasbourg

14. Pakolais- ja muuttovirtojen käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö pakolais- ja muuttovirtojen käsittelystä: EU:n ulkoisten toimien merkitys [2015/2342(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Kehitysvaliokunta. Esittelijät: Elena Valenciano ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra esittelivät mietinnön.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Marie-Christine Vergiat (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski keskustelun johtamisesta (puhemies palautti mieliin sinisen kortin kysymyksiin sovellettavan menettelyn), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume ja Helga Stevens.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel ja Ana Gomes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Neven Mimica ja Elena Valenciano.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 9.22.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö