Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2342(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0045/2017

Pateikti tekstai :

A8-0045/2017

Debatai :

PV 04/04/2017 - 14
CRE 04/04/2017 - 14

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.22
CRE 05/04/2017 - 9.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0124

Protokolas
Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d. - Strasbūras

14. Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo (diskusijos)
CRE

Pranešimas „Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo“ [2015/2342(INI)] - Užsienio reikalų komitetas - Vystymosi komitetas. Pranešėjai: Elena Valenciano ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017).

Elena Valenciano ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra pristatė pranešimą.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Marie-Christine Vergiat (LIBE komiteto nuomonės referentė), Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Elena Valenciano), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatriz Becerra Basterrechea), Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski dėl diskusijų eigos (pirmininkė priminė mėlynosios kortelės klausimams taikomą tvarką), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume ir Helga Stevens.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sławomir Kłosowski), Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová ir Julie Ward.

Kalbėjo: Neven Mimica ir Elena Valenciano.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 05 protokolo 9.22 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika