Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2342(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0045/2017

Ingediende teksten :

A8-0045/2017

Debatten :

PV 04/04/2017 - 14
CRE 04/04/2017 - 14

Stemmingen :

PV 05/04/2017 - 9.22
CRE 05/04/2017 - 9.22
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0124

Notulen
Dinsdag 4 april 2017 - Straatsburg

14. Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU [2015/2342(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteurs: Elena Valenciano en Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano en Agustín Díaz de Mera García Consuegra lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marie-Christine Vergiat (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski over het verloop van het debat (de Voorzitter wijst op de toepasselijke procedure met betrekking tot "blauwe kaart"-vragen), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume en Helga Stevens.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica en Elena Valenciano.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.22 van de notulen van 5.4.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid