Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2342(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0045/2017

Teksty złożone :

A8-0045/2017

Debaty :

PV 04/04/2017 - 14
CRE 04/04/2017 - 14

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.22
CRE 05/04/2017 - 9.22
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0124

Protokół
Wtorek, 4 kwietnia 2017 r. - Strasburg

14. Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie rozwiązań dotyczących przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE [2015/2342(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Rozwoju. Współsprawozdawcy: Elena Valenciano i Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano i Agustín Díaz de Mera García Consuegra przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Marie-Christine Vergiat (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Mariya Gabriel w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elenę Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatriz Becerrę Basterrecheę, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski w sprawie prowadzenia debaty (przewodnicząca przypomniała procedurę stosowaną w przypadku pytań zadawanych przez podniesienie niebieskiej kartki), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume i Helga Stevens.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sławomira Kłosowskiego, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová i Julie Ward.

Głos zabrali: Neven Mimica i Elena Valenciano.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.22 protokołu z dnia 5.4.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności