Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2342(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0045/2017

Texte depuse :

A8-0045/2017

Dezbateri :

PV 04/04/2017 - 14
CRE 04/04/2017 - 14

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.22
CRE 05/04/2017 - 9.22
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0124

Proces-verbal
Marţi, 4 aprilie 2017 - Strasbourg

14. Abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE [2015/2342(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru dezvoltare. Raportori: Elena Valenciano și Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano și Agustín Díaz de Mera García Consuegra și-au prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Marie-Christine Vergiat (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski cu privire la desfășurarea dezbaterii (Președinta a reamintit procedura aplicabilă întrebărilor de tip „cartonaș albastru”), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume și Helga Stevens.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová și Julie Ward.

Au intervenit: Neven Mimica și Elena Valenciano.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.22 al PV din 5.4.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate