Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2342(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0045/2017

Predkladané texty :

A8-0045/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 14
CRE 04/04/2017 - 14

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.22
CRE 05/04/2017 - 9.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0124

Zápisnica
Utorok, 4. apríla 2017 - Štrasburg

14. Riešenie pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ (rozprava)
CRE

Správa o riešení pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ [2015/2342(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre rozvoj. Spravodajcovia: Elena Valenciano a Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano a Agustín Díaz de Mera García Consuegra predstavili správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marie-Christine Vergiat (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski k vedeniu rozpravy (predsedajúca pripomenula postup platný v prípade otázok položených zdvihnutím modrej karty), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume a Helga Stevens.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová a Julie Ward.

Vystúpili: Neven Mimica a Elena Valenciano.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.22 zápisnice zo dňa 5.4.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia