Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2233(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0104/2017

Arutelud :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0113

Protokoll
Teisipäev, 4. aprill 2017 - Strasbourg

15. Mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 *** - Resolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta - Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine (arutelu)
CRE

Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 [2017/2051(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2015/435 ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Ian Borg (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas ja Jean-Paul Denanot.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski ja Brian Hayes.

Sõna võtsid Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.4.2017 protokollipunkt 9.95.4.2017 protokollipunkt 9.10 ja 5.4.2017 protokollipunkt 9.11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika