Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2233(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0104/2017

Keskustelut :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0113

Pöytäkirja
Tiistai 4. huhtikuuta 2017 - Strasbourg

15. Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 *** – Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 (päätöslauselma) – Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto (keskustelu)
CRE

Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Suositus, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta [2017/2051(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen).

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas ja Jean-Paul Denanot.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski ja Brian Hayes.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 9.9, istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 9.10 ja istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 9.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö