Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2233(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0104/2017

Debatai :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0113

Protokolas
Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d. - Strasbūras

15. 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa ***. 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (rezoliucija). Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas (diskusijos)
CRE

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0110/2017).

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto [2017/2051(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0117/2017).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/435 dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0104/2017).

Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu ir Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas ir Jean-Paul Denanot.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski ir Brian Hayes.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 04 05 protokolo 9.9 punktas, 2017 04 05 protokolo 9.10 punktas ir 2017 04 05 protokolo 9.11 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika