Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2233(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0104/2017

Debates :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Balsojumi :

PV 05/04/2017 - 9.11

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0113

Protokols
Otrdiena, 2017. gada 4. aprīlis - Strasbūra

15. Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam *** – Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam (rezolūcija) – Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana (debates)
CRE

Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0110/2017).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam [2017/2051(INI)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0117/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/435 par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: Jan Olbrycht un Isabelle Thomas (A8-0104/2017).

Jan Olbrycht un Isabelle Thomas iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Ian Borg (Padomes priekšsēdētājs) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā un Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas un Jean-Paul Denanot.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski un Brian Hayes.

Uzstājās Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht un Isabelle Thomas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.4.2017. protokola 9.9. punkts, 5.4.2017. protokola 9.10. punkts un 5.4.2017. protokola 9.11. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika