Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2233(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0104/2017

Debatten :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Stemmingen :

PV 05/04/2017 - 9.11

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0113

Notulen
Dinsdag 4 april 2017 - Straatsburg

15. Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 *** - Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie) - Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven (debat)
CRE

Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Verslag met een niet-wetgevingsresolutie over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/435 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Jan Olbrycht en Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht en Isabelle Thomas leiden de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, en Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas en Jean-Paul Denanot.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski en Brian Hayes.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht en Isabelle Thomas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 5.4.2017, punt 9.10 van de notulen van 5.4.2017 en punt 9.11 van de notulen van 5.4.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid