Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2233(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0104/2017

Dezbateri :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.11

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0113

Proces-verbal
Marţi, 4 aprilie 2017 - Strasbourg

15. Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 *** - Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (Rezoluție) - Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute (dezbatere)
CRE

Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2015/435 privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht și Isabelle Thomas și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, și Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas și Jean-Paul Denanot.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski și Brian Hayes.

Au intervenit: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht și Isabelle Thomas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 5.4.2017, punctul 9.10 al PV din 5.4.2017 și punctul 9.11 al PV din 5.4.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate