Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2233(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0104/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.11

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0113

Zápisnica
Utorok, 4. apríla 2017 - Štrasburg

15. Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 *** - Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (uznesenie) - Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti (rozprava)
CRE

Odporúčanie o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 [2017/2051(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/435 o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht a Isabelle Thomas uviedli svoje správy

Vystúpili: Ian Borg (úradujúci predseda Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL a Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas a Jean-Paul Denanot.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski a Brian Hayes.

Vystúpili: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht a Isabelle Thomas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 5.4.2017, bod 9.10 zápisnice zo dňa 5.4.2017 a bod 9.11 zápisnice zo dňa 5.4.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia