Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0306(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0041/2015

Ingivna texter :

A8-0041/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Röstförklaringar
PV 05/04/2017 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Protokoll
Tisdagen den 4 april 2017 - Strasbourg

16. Penningmarknadsfonder ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Neena Gill (A8-0041/2015)

Debatten hade ägt rum den 28 april 2015 (punkt 15 i protokollet av den 28.4.2015). Omröstningen hade ägt rum den 29 april 2015 (punkt 10.61 i protokollet av den 29.4.2015).

Neena Gill redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Brian Hayes för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Miguel Viegas.

Talare: Valdis Dombrovskis och Neena Gill.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 5.4.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy