Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0268(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0238/2016

Ingivna texter :

A8-0238/2016

Debatter :

PV 14/09/2016 - 20
CRE 14/09/2016 - 20
PV 04/04/2017 - 17
CRE 04/04/2017 - 17

Omröstningar :

PV 15/09/2016 - 11.6
CRE 15/09/2016 - 11.6
Röstförklaringar
PV 05/04/2017 - 9.8

Antagna texter :

P8_TA(2016)0353
P8_TA(2017)0110

Protokoll
Tisdagen den 4 april 2017 - Strasbourg

17. Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Debatten hade ägt rum den14 september 2016 (punkt 20 i protokollet av den 14.9.2016). Omröstningen hade ägt rum den15 september 2016(punkt 11.6 i protokollet av den 15.9.2016).

Petr Ježek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan och Paul Tang.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Valdis Dombrovskis och Petr Ježek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 5.4.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy