Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 4 април 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 3.Проучване относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (разискване)
 4.Съобщение на председателството
 5.Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (разискване)
 6.Тържествено заседание - Федерална република Германия
 7.Време за гласуване
  
7.1.Характеристики на риболовните кораби ***I (гласуване)
  
7.2.Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (гласуване)
  
7.3.Палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (гласуване)
  
7.4.Жените и тяхната роля в селските райони (гласуване)
  
7.5.Препоръка вследствие на проучването относно измерването на eмисиите в автомобилния сектор (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Положението с втория преглед на програмата за икономически корекции за Гърция (разискване)
 12.Медицински изделия ***II - Медицински изделия за инвитро диагностика ***II (разискване)
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 14.Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС (разискване)
 15.Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 *** - Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 (резолюция) - Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства (разискване)
 16.Фондове на паричния пазар ***I (разискване)
 17.Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (167 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (1563 kb) 
 
Протокол (78 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (29 kb) Резултати от поименно гласуване (95 kb) 
 
Протокол (265 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (480 kb) Резултати от поименно гласуване (1240 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност