Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 4. april 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 3.Undersøgelsen af emissionsmålinger i bilindustrien (forhandling)
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ***I (forhandling)
 6.Højtideligt møde - Forbundsrepublikken Tyskland
 7.Afstemningstid
  
7.1.Fiskerfartøjers karakteristika ***I (afstemning)
  
7.2.Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ***I (afstemning)
  
7.3.Palmeolie og rydning af regnskove (afstemning)
  
7.4.Kvinder og deres rolle i landdistrikterne (afstemning)
  
7.5.Udkast til henstillinger som følge af undersøgelsen om emissionsmålinger i bilsektoren (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Status over den anden revision af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (forhandling)
 12.Medicinsk udstyr ***II - Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik ***II (forhandling)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 14.Håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU-Udenrigstjenestens rolle (forhandling)
 15.Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 *** - Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (beslutning) - Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (forhandling)
 16.Pengemarkedsforeninger ***I (forhandling)
 17.Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ***I (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (148 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1563 kb) 
 
Protokol (74 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (29 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (79 kb) 
 
Protokol (242 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (471 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1214 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik