Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 4 april 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 3.Het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (debat)
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (debat)
 6.Plechtige vergadering - Bondsrepubliek Duitsland
 7.Stemmingen
  7.1.Kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking) ***I (stemming)
  7.2.Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (stemming)
  7.3.Palmolie en de ontbossing van regenwouden (stemming)
  7.4.Vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden (stemming)
  7.5.Ontwerpaanbeveling na het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Stand van zaken bij de tweede evaluatie van het economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
 12.Medische hulpmiddelen ***II - Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ***II (debat)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 14.Aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (debat)
 15.Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 *** - Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (resolutie) - Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven (debat)
 16.Geldmarktfondsen ***I (debat)
 17.Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (149 kb) Presentielijst (64 kb)    Hoofdelijke stemming (1563 kb) 
 
Notulen (74 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (27 kb) Hoofdelijke stemming (78 kb) 
 
Notulen (245 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (469 kb) Hoofdelijke stemming (1216 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid