Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 4 kwietnia 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 3.Dochodzenie dotyczące pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (debata)
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (debata)
 6.Uroczyste posiedzenie - Republika Federalna Niemiec
 7.Głosowanie
  
7.1.Parametry statków rybackich ***I (głosowanie)
  
7.2.Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (głosowanie)
  
7.3.Olej palmowy i wylesianie lasów deszczowych (głosowanie)
  
7.4.Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich (głosowanie)
  
7.5.Dochodzenie w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Aktualny stan drugiego przeglądu programu dostosowań gospodarczych w Grecji (debata)
 12.Wyroby medyczne ***II - Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro ***II (debata)
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 14.Rozwiązania dotyczące przepływu uchodźców i migrantów: rola działań zewnętrznych UE (debata)
 15.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 *** - Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (rezolucja) - Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki (debata)
 16.Fundusze rynku pieniężnego ***I (debata)
 17.Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych ***I (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (147 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1563 kb) 
 
Protokół (75 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (28 kb) Wyniki głosowań imiennych (84 kb) 
 
Protokół (245 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (470 kb) Wyniki głosowań imiennych (1217 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności