Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Marţi, 4 aprilie 2017 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 3.Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (dezbatere)
 4.Comunicarea Președintelui
 5.Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I (dezbatere)
 6.Ședință solemnă - Republica Federală Germania
 7.Votare
  7.1.Caracteristicile vaselor de pescuit ***I (vot)
  7.2.Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I (vot)
  7.3.Uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale (vot)
  7.4.Femeile și rolul lor în zonele rurale (vot)
  7.5.Proiect de recomandare în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Stadiul celei de-a doua revizuiri a programului de ajustare economică a Greciei (dezbatere)
 12.Dispozitivele medicale ***II - Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro ***II (dezbatere)
 13.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 14.Abordarea deplasărilor refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE (dezbatere)
 15.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 *** - Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (Rezoluție) - Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute (dezbatere)
 16.Fondurile de piață monetară ***I (dezbatere)
 17.Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare ***I (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (153 kb)  Lista de prezenţă (64 kb)
 
Proces-verbal (74 kb)  Lista de prezenţă (11 kb)  Rezultatele voturilor (28 kb)  Voturi prin apel nominal (87 kb)
 
Proces-verbal (245 kb)  Lista de prezenţă (64 kb)  Rezultatele voturilor (462 kb)  Voturi prin apel nominal (1218 kb)
Notă juridică - Politica de confidențialitate