Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 4 april 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 3.Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin (debatt)
 4.Meddelande från talmannen
 5.Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I (debatt)
 6.Högtidligt möte - Förbundsrepubliken Tyskland
 7.Omröstning
  
7.1.Fiskefartygs egenskaper ***I (omröstning)
  
7.2.Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I (omröstning)
  
7.3.Palmolja och avverkning av regnskogar (omröstning)
  
7.4.Kvinnor och deras roller i landsbygdsområden (omröstning)
  
7.5.Förslag till rekommendation efter undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Läget avseende den andra översynen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
 12.Medicintekniska produkter ***II - Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik ***II (debatt)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 14.Hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar (debatt)
 15.Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 *** - Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (resolution) - Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (debatt)
 16.Penningmarknadsfonder ***I (debatt)
 17.Prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds allmänheten eller tas upp till handel ***I (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (150 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1563 kb) 
 
Protokoll (73 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (30 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (84 kb) 
 
Protokoll (240 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (464 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1217 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy