Index 
Jegyzőkönyv
PDF 245kWORD 73k
2017. április 4., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 3.A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálata (vita)
 4.Az elnök közleménye
 5.A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I (vita)
 6.Ünnepélyes ülés - Német Szövetségi Köztársaság
 7.Szavazások órája
  
7.1.A halászhajók jellemzői ***I (szavazás)
  
7.2.A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I (szavazás)
  
7.3.A pálmaolaj és az esőerdők irtása (szavazás)
  
7.4.A nők és szerepük a vidéki térségekben (szavazás)
  
7.5.Ajánlástervezet a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálata nyomán (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Görögország gazdasági kiigazítási programja második felülvizsgálatának jelenlegi állása (vita)
 12.Orvostechnikai eszközök ***II - In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök ***II (vita)
 13.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 14.A menekült- és migránsáramlatok kezelése: az EU külső tevékenységének szerepe (vita)
 15.A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret *** - A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (állásfoglalás) - A rendkívüli tartalék igénybevétele (vita)
 16.Pénzpiaci alapok ***I (vita)
 17.Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató ***I (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.30-kor nyitják meg.


2. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2016. októberi I. és II. ülésen elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl internetoldalon.


3. A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálata (vita)

Jelentés a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatáról [2016/2215(INI)] - A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság. Előadók: Jens Gieseke és Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke és Gerben-Jan Gerbrandy előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal: Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Françoise Grossetête, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke jelez egy, a szöveg fordításával kapcsolatos problémát is (Az elnök közli, hogy az illetékes szolgálatokhoz fog fordulni a kérdés kapcsán), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López és Andor Deli.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska.

A vitát berekesztik.


4. Az elnök közleménye

Az elnök emlékeztet, hogy 2017. március 14-én a Parlament elnöke úgy határozott, hogy szankciót alkalmaz Janusz Korwin-Mikkevel szemben, amiért a 2017. március 1-jei ülésen elfogadhatatlan megjegyzéseket tett a nőkről (2017.3.1-i jegyzőkönyv, 5. pont és 2017.3.14-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

2017. március 27-én Janusz Korwin-Mikke fellebbezett e határozattal szemben.

Az Elnökség tegnapi, 2017. április 3-i ülésén foglalkozott a fellebbezéssel, és megerősítette az elnök határozatát.

Az elnök emlékeztet, hogy a szankció elsősorban a napidíjra való jogosultság 30 napos időtartamra szóló elvesztéséből, másodsorban, a plenáris ülésen való szavazati jog sérelme nélkül, a Parlament és szerveinek munkájában való részvétel felfüggesztéséből 10 egymást követő olyan napon, amikor a Parlament vagy valamely szerve, bizottsága vagy küldöttsége ülésezik 2017. március 14-étől kezdődően és harmadsorban a Parlament parlamentközi küldöttségekben, parlamentközi konferenciákon és minden intézményközi szervben való képviseletétől való egy éves eltiltásból áll, 2017. március 14-ével kezdődően.


5. A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I (vita)

Jelentés a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Karima Delli (a TRAN bizottság véleményének előadója), Ivan Štefanec, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Pascal Durand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Andreas Schwab, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andreas Schwab, Margot Parker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi és Sergio Gutiérrez Prieto.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Karmenu Vella és Daniel Dalton.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.4-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .

(Az ünnepélyes ülés miatt 11.35-kor felfüggesztett ülés 12.00-kor folytatódik.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

6. Ünnepélyes ülés - Német Szövetségi Köztársaság

A Parlament 12.00 és 12.30 között Frank-Walter Steinmeier, a Német Szövetségi Köztársaság elnöke beszéde alkalmából ünnepélyes ülést tart.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. A halászhajók jellemzői ***I (szavazás)

Jelentés a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) irányuló javaslatról [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I (szavazás)

Jelentés a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA-PROV(2017)0097)

Felszólal: Daniel Dalton (előadó) a szavazást követően kéri, hogy a kérdést utalják vissza az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából, az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése alapján. A Parlament jóváhagyja a kérést.


7.3. A pálmaolaj és az esőerdők irtása (szavazás)

Jelentés a pálmaolajról és az esőerdők irtásáról [2016/2222(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. A nők és szerepük a vidéki térségekben (szavazás)

Jelentés a nőkről és szerepükről a vidéki térségekben [2016/2204(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Marijana Petir és Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA-PROV(2017)0099)

Felszólalások

Liadh Ní Riada a „vállalkozó anyák” kifejezés használatáról.


7.5. Ajánlástervezet a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálata nyomán (szavazás)

Az eljárási szabályzat 198. cikkének (2) bekezdése alapján Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke és Gerben-Jan Gerbrandy által a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság nevében benyújtott ajánlástervezet, a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva (P8_TA-PROV(2017)100).


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Werner Kuhn -jelentés - A8-0376/2016
Nicola Caputo és Igor Šoltes

Daniel Dalton -jelentés - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes és José Inácio Faria

Kateřina Konečná -jelentés - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria és Franc Bogovič

Marijana Petir és Maria Lidia Senra Rodríguez -jelentés - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek és Anna Záborská

Ajánlástervezet a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálata nyomán - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries és Seán Kelly.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.40-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. Görögország gazdasági kiigazítási programja második felülvizsgálatának jelenlegi állása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Görögország gazdasági kiigazítási programja második felülvizsgálatának jelenlegi állása (2017/2649(RSP))

Ian Borg (a Tanács soros elnöke) és Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manolis Kefalogiannis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Markus Ferber, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig emlékeztet az eljárási szabályzatra (a felszólalás nem emlékeztetés az eljárási szabályzatra, ezért az elnök félbeszakítja a felszólalót), Stelios Kouloglou aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Georgios Kyrtsos, aki válaszol arra, Maria João Rodrigues (az elnök tájékoztatást ad a Bizottság jelenlétéről a vitán), Sofia Sakorafa, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (az elnök tájékoztatást ad a vita lebonyolításáról), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos kritizálja az Auke Zijlstra felszólalása során elmondottakat (az elnök ezt tudomásul veszi), Udo Voigt aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: José Manuel Fernandes, aki válaszol arra, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides és Sergio Gutiérrez Prieto.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos és Nicola Caputo.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot és Kostas Chrysogonos.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.


12. Orvostechnikai eszközök ***II - In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Ajánlás második olvasatra az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott és Peter Liese ismerteti a második olvasatra vonatkozó ajánlásokat.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Mairead McGuinness, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Biljana Borzan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bolesław G. Piecha, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach és Andreas Schwab.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios és Maria Grapini.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott és Peter Liese.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.5-i jegyzőkönyv, 9.5. pont és 2017.4.5-i jegyzőkönyv, 9.6. pont .


13. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az elnök emlékeztet, hogy hétfőn, a 2017. április 3-i plenáris ülésen bejelentették az ECON bizottság arra vonatkozó ajánlását, hogy ne tegyenek ellenvetést a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel kapcsolatban (2017.4.3-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlás ellen nem emeltek kifogást.

Ennek megfelelően az ajánlás elfogadottnak tekintendő és közzétételre kerül a 2017. április 5., szerdai ülés elfogadott szövegei között.


14. A menekült- és migránsáramlatok kezelése: az EU külső tevékenységének szerepe (vita)

Jelentés a menekült- és migránsáramlatok kezeléséről: az EU külső tevékenységének szerepe [2015/2342(INI)] - Külügyi Bizottság - Fejlesztési Bizottság. Előadók: Elena Valenciano és Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano és Agustín Díaz de Mera García Consuegra előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Marie-Christine Vergiat (a LIBE bizottság véleményének előadója), Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski a vita lebonyolításáról (az elnök emlékeztet a kékkártyás kérdésekre vonatkozó eljárásra), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume és Helga Stevens.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel és Ana Gomes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová és Julie Ward.

Felszólal: Neven Mimica és Elena Valenciano.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.5-i jegyzőkönyv, 9.22. pont .


15. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret *** - A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (állásfoglalás) - A rendkívüli tartalék igénybevétele (vita)

Ajánlás a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről [2017/2051(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Jelentés a rendkívüli tartalék igénybevételéről szóló (EU) 2015/435 határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jan Olbrycht és Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht és Isabelle Thomas előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ian Borg (a Tanács soros elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas és Jean-Paul Denanot.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski és Brian Hayes.

Felszólal: Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht és Isabelle Thomas.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.5-i jegyzőkönyv, 9.9. pont , 2017.4.5-i jegyzőkönyv, 9.10. pont és 2017.4.5-i jegyzőkönyv, 9.11. pont .


16. Pénzpiaci alapok ***I (vita)

Jelentés a pénzpiaci alapokról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Neena Gill (A8-0041/2015)

A vita időpontja: 2015. április 28. (2015.4.28-i jegyzőkönyv, 15. pont ). A szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2015. április 29. (2015.4.29-i jegyzőkönyv, 10.61. pont ).

Neena Gill előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Brian Hayes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Miguel Viegas.

Felszólal: Valdis Dombrovskis és Neena Gill.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.5-i jegyzőkönyv, 9.7. pont .


17. Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató ***I (vita)

Jelentés az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Petr Ježek (A8-0238/2016)

A vita időpontja: 2016. szeptember 14. (2016.9.14-i jegyzőkönyv, 20. pont ). A szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2016. szeptember 15. (2016.9.15-i jegyzőkönyv, 11.6. pont ).

Petr Ježek előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Tom Vandenkendelaere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan és Paul Tang.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Valdis Dombrovskis és Petr Ježek.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.4.5-i jegyzőkönyv, 9.8. pont .


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 602.068/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat