Indiċi 
Minuti
PDF 247kWORD 75k
It-Tlieta, 4 ta' April 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 3.Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (dibattitu)
 4.Avviż mill-Presidenza
 5.L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ***I (dibattitu)
 6.Seduta solenni - Repubblika Federali tal-Ġermanja
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Il-karatteristiċi tal-bastimenti tas-sajd ***I (votazzjoni)
  7.2.L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ***I (votazzjoni)
  7.3.Iż-żejt tal-palm u d-deforestazzjoni tal-foresti pluvjali (votazzjoni)
  7.4.In-nisa u r-rwol tagħhom fiż-żoni rurali (votazzjoni)
  7.5.Abbozz ta' rakkomandazzjonijiet wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Is-sitwazzjoni attwali tat-tieni rieżami tal-programm ta' aġġustament ekonomiku għall-Greċja (dibattitu)
 12.Apparati mediċi ***II - Apparat mediku dijanjostiku in vitro ***II (dibattitu)
 13.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.L-indirizzar tal-movimenti tar-rifuġjati u tal-migranti: ir-rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE (dibattitu)
 15.Qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 *** - Qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (Riżoluzzjoni) - Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza (dibattitu)
 16.Fondi tas-suq monetarju ***I (dibattitu)
 17.Il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ ***I (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Ottubru, I u II 2016 hija disponibbli fuq is-sit Europarl.


3. Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (dibattitu)

Rapport rigward l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku [2016/2215(INI)] - Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku. Rapporteurs: Jens Gieseke u Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0049/2017)

Jens Gieseke u Gerben-Jan Gerbrandy ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Krišjānis Kariņš f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Fredrick Federley f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Marie-Christine Arnautu f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Françoise Grossetête, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Seb Dance, Julie Girling, Dominique Riquet, Paloma López Bermejo, Karima Delli, Pilar Ayuso, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová, Cornelia Ernst, Julia Reda, Wim van de Camp, Ismail Ertug, Bernd Lucke biex jiġbed l-attenzjoni wkoll għal problema ta' traduzzjoni tat-test (il-President impenja ruħu li jindirizza l-kwistjoni mas-servizzi kompetenti), Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Sven Schulze, Massimo Paolucci, Nils Torvalds, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Lieve Wierinck, Luděk Niedermayer, Christel Schaldemose, Angelika Niebler, José Blanco López u Andor Deli.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini, Nikos Androulakis, Seán Kelly, Nicola Caputo u Doru-Claudian Frunzulică.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Avviż mill-Presidenza

Il-President fakkar li fl-14 ta' Marzu 2017, il-President tal-Parlament iddeċieda li jimponi sanzjoni fuq Janusz Korwin-Mikke minħabba r-rimarki inaċċettabbli li għamel dwar is-suġġett tan-nisa waqt is-sessjoni tal-1 ta' Marzu 2017 (punt 5 tal-Minuti ta' 1.3.2017 u punt 5 tal-Minuti ta' 14.3.2017).

Fis-27 ta' Marzu 2017, Janusz Korwin-Mikke appella din id-deċiżjoni.

Fil-laqgħa tiegħu tal-bieraħ, it-Tnejn 3 ta' April 2017, il-Bureau eżamina dan l-appell u kkonferma d-deċiżjoni tal-President.

Il-President fakkar li s-sanzjoni tikkonsisti, l-ewwel nett, fit-telf tad-dritt għall-kumpens ta' sussistenza għal perjodu ta' 30 jum, it-tieni, u mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju tad-dritt tal-vot fis-seduti plenarji, fis-sospensjoni tal-parteċipazzjoni fl-attivitajiet kollha tal-Parlament u tal-korpi tiegħu, għal perjodu ta' għaxart ijiem konsekuttivi li fihom il-Parlament jew xi wieħed mill-korpi, mill-kumitati jew mid-delegazzjonijiet tiegħu jiltaqgħu, b'seħħ mill-14 ta' Marzu 2017, u t-tielet, fi projbizzjon li jirrappreżenta lill-Parlement f'delegazzjonijiet interparlamentari, f'konferenzi interparlamentari jew fi kwalunkwe korp interistituzzjonali ieħor għal perjodu ta' sena, b'seħħ mill-14 ta' Marzu 2017.


5. L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Daniel Dalton ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Karima Delli (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Ivan Štefanec f'isem il-Grupp PPE, u Christel Schaldemose f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Dennis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Pascal Durand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, Marcus Pretzell f'isem il-Grupp ENF, Andreas Schwab, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Bas Eickhout, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andreas Schwab, Margot Parker, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Julie Girling, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Maria Grapini, Wim van de Camp, Miriam Dalli, Jiří Pospíšil, Bernd Lange, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati, Marlene Mizzi u Sergio Gutiérrez Prieto.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi ta': Karmenu Vella u Daniel Dalton.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.2 tal-Minuti ta' 4.4.2017.

(Is-seduta, li ġiet sospiża fil-11.35 fl-istennija tas-seduta solenni, reġgħet bdiet f'12.00.)


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

6. Seduta solenni - Repubblika Federali tal-Ġermanja

Minn 12.00 san-12.30 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors ta' Frank-Walter Steinmeier, President tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Il-karatteristiċi tal-bastimenti tas-sajd ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jiddefinixxi l-karatteristiċi tal-bastimenti tas-sajd (riformulazzjoni) [COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Werner Kuhn (A8-0376/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA-PROV(2017)0096)


7.2. L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016- 2016/0014(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA-PROV(2017)0097)

Intervent ta' Daniel Dalton (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat kompetenti għall-finijiet tan-negozjati interistituzzjonali, b'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. il-Parlament approva t-talba.


7.3. Iż-żejt tal-palm u d-deforestazzjoni tal-foresti pluvjali (votazzjoni)

Rapport dwar iż-żejt tal-palm u d-deforestazzjoni tal-foresti pluvjali [2016/2222(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Kateřina Konečná (A8-0066/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0098)


7.4. In-nisa u r-rwol tagħhom fiż-żoni rurali (votazzjoni)

Rapport dwar in-nisa u r-rwol tagħhom fiż-żoni rurali [2016/2204(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Marijana Petir u Maria Lidia Senra Rodríguez (A8-0058/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0099)

Interventi

Liadh Ní Riada dwar l-użu tal-kliem «ommijiet imprendituri».


7.5. Abbozz ta' rakkomandazzjonijiet wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (votazzjoni)

Abbozz ta' rakkomandazzjoni mressaq skont l-Artikolu 198(12), tar-Regoli ta' Proċedura, minn Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke u Gerben-Jan Gerbrandy, f'isem il- Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku, wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku (2016/2908(RSP)) (B8-0177/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)100).


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Werner Kuhn - A8-0376/2016
Nicola Caputo u Igor Šoltes

Rapport Daniel Dalton - A8-0048/2017
Dieter-Lebrecht Koch, Igor Šoltes u José Inácio Faria

Rapport Kateřina Konečná - A8-0066/2017
Momchil Nekov, Xabier Benito Ziluaga, Urszula Krupa, Eleonora Forenza, Adam Szejnfeld, Diane James, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Notis Marias, Igor Šoltes, José Inácio Faria u Franc Bogovič

Rapport Marijana Petir u Maria Lidia Senra Rodríguez - A8-0058/2017
Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Anneli Jäätteenmäki, Adam Szejnfeld, Beatriz Becerra Basterrechea, Clara Eugenia Aguilera García, Csaba Sógor, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Tomáš Zdechovský, Notis Marias, Branislav Škripek u Anna Záborská

Abbozz ta' rakkomandazzjonijiet wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku - (2016/2908(RSP)) – B8-0177/2017
Xabier Benito Ziluaga, Molly Scott Cato, Notis Marias, Frédérique Ries u Seán Kelly.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.40. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. Is-sitwazzjoni attwali tat-tieni rieżami tal-programm ta' aġġustament ekonomiku għall-Greċja (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni attwali tat-tieni rieżami tal-programm ta' aġġustament ekonomiku għall-Greċja (2017/2649(RSP))

Ian Borg (President fil-kariga tal-Kunsill) u Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manolis Kefalogiannis f'isem il-Grupp PPE, Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Marco Zanni f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Markus Ferber, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sławomir Kłosowski, Pervenche Berès, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Joachim Starbatty, Nikolaos Chountis, Ernest Urtasun, Rolandas Paksas, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Georgios Kyrtsos, Paul Rübig rigward punt ta' ordni (minħabba li l-intervent ma jikkostitwixxix punt ta' ordni, il-President interrompa lill-kelliem), Stelios Kouloglou biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Georgios Kyrtsos, li wieġeb, Maria João Rodrigues (il-President għamel xi preċiżjonijiet dwar il-preżenza tal-Kummissjoni fid-dibattitu), Sofia Sakorafa, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Petras Auštrevičius, David Coburn, Gerolf Annemans, Luděk Niedermayer, Paul Tang, Marisa Matias (il-President għamel xi preċiżjonijiet dwar l-organizzazzjoni tad-dibattitu), Rosa D'Amato, Auke Zijlstra, José Manuel Fernandes, Kostas Chrysogonos biex jikkritika l-osservazzjonijiet li għamel Auke Zijlstra waqt l-intervent tiegħu (Il-President ħa nota ta' dan), Udo Voigt biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil José Manuel Fernandes, li wieġeb, Miltiadis Kyrkos, Pascal Arimont, Eva Kaili, Gabriel Mato, Costas Mavrides u Sergio Gutiérrez Prieto.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nikos Androulakis, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos u Nicola Caputo.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Spyraki, Jean-Paul Denanot u Kostas Chrysogonos.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Apparati mediċi ***II - Apparat mediku dijanjostiku in vitro ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/428/KEE [10728/4/2016 - C8-0104/2017 - 2012/0266(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Glenis Willmott (A8-0068/2017)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari dwar l-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar apparat mediku dijanjostiku in vitro u li jħassar id-Direttiva 98/79/KE u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/227/EU [10729/4/2016 - C8-0105/2017 - 2012/0267(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Peter Liese (A8-0069/2017)

Glenis Willmott u Peter Liese ippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Mairead McGuinness f'isem il-Grupp PPE, Biljana Borzan f'isem il-Grupp S&D, Bolesław G. Piecha f'isem il-Grupp ECR, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Julie Girling, Margrete Auken, Julia Reid, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Urszula Krupa, Francesc Gambús, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Soledad Cabezón Ruiz, Seán Kelly, Karin Kadenbach u Andreas Schwab.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios u Maria Grapini.

Interventi ta': Vytenis Povilas Andriukaitis, Glenis Willmott u Peter Liese.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.5 tal-Minuti ta' 5.4.2017 u punt 9.6 tal-Minuti ta' 5.4.2017.


13. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President fakkar li r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ECON li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni (PRIIPs) billi jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji dwar il preżentazzjoni, il-kontenut, ir-rieżami u r-reviżjoni tad-dokumenti bl-informazzjoni ewlenija u l-kundizzjonijiet biex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit li jiġu pprovduti dawn id-dokumenti tħabbret fis-seduta plenarja tat-Tnejn 3 ta' April 2017 (punt 10 tal-Minuti ta' 3.4.2017).

Ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni għal din ir-rakkomandazzjoni fi żmien 24 siegħa kif stabbilit mill-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

Konsegwentement, din ir-rakkomandazzjoni titqies approvata u se tkun ippubblikata fit-Testi adottati tas-seduta ta' nhar l-Erbgħa 5 ta' April 2017.


14. L-indirizzar tal-movimenti tar-rifuġjati u tal-migranti: ir-rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE (dibattitu)

Rapport dwar l-indirizzar tal-movimenti tar-rifuġjati u tal-migranti: ir-rwol tal-Azzjoni Esterna tal-UE [2015/2342(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteurs: Elena Valenciano u Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

Elena Valenciano u Agustín Díaz de Mera García Consuegra ppreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Neven Mimica (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Marie-Christine Vergiat (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Mariya Gabriel f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi,Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, Marina Albiol Guzmán f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Bogdan Brunon Wenta, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Paavo Väyrynen, Miguel Urbán Crespo, Barbara Lochbihler, James Carver, Marcus Pretzell, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Marietje Schaake, Malin Björk, Jordi Solé, Kristina Winberg, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Beatriz Becerra Basterrechea, Georg Mayer, Zoltán Balczó, David McAllister, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Elly Schlein, Monica Macovei, Ivo Vajgl, Klaus Buchner, David Coburn, Steeve Briois, Sławomir Kłosowski dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu (il-President fakkret fil-proċedura applikabbli għall-mistoqsijiet "karta blu"), Udo Voigt, Lars Adaktusson, Sylvie Guillaume u Helga Stevens.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi ta': Beatriz Becerra Basterrechea, Frank Engel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sławomir Kłosowski, Gilles Pargneaux, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Francisco José Millán Mon, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Željana Zovko, Juan Fernando López Aguilar, Jan Zahradil, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Alojz Peterle, Javi López, Jussi Halla-aho, György Hölvényi, Doru-Claudian Frunzulică, Bernd Kölmel u Ana Gomes.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivica Tolić, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Ignazio Corrao, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová u Julie Ward.

Interventi ta': Neven Mimica u Elena Valenciano.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.22 tal-Minuti ta' 5.4.2017.


15. Qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 *** - Qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (Riżoluzzjoni) - Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 [14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Jan Olbrycht u Isabelle Thomas (A8-0110/2017)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 [2017/2051(INI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Jan Olbrycht u Isabelle Thomas (A8-0117/2017)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2015/435 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza [COM(2016)0607 - C8-0387/2016 - 2016/2233(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Jan Olbrycht u Isabelle Thomas (A8-0104/2017)

Jan Olbrycht u Isabelle Thomas ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta': Ian Borg (President fil-kariga tal-Kunsill) u Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': José Manuel Fernandes f'isem il-Grupp PPE, Eider Gardiazabal Rubial f'isem il-Grupp S&D, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Nils Torvalds, Younous Omarjee, Beatrix von Storch, Lefteris Christoforou, Clare Moody, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Victor Negrescu, Iskra Mihaylova, Miguel Viegas u Jean-Paul Denanot.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrey Novakov, Notis Marias, Ivana Maletić, Czesław Adam Siekierski u Brian Hayes.

Interventi ta': Günther Oettinger, Ian Borg, Jan Olbrycht u Isabelle Thomas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.9 tal-Minuti ta' 5.4.2017, punt 9.10 tal-Minuti ta' 5.4.2017 u punt 9.11 tal-Minuti ta' 5.4.2017.


16. Fondi tas-suq monetarju ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi tas-Suq Monetarju [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Neena Gill (A8-0041/2015)

Id-dibattitu sar fid-data tat-28 ta' April 2015 (punt 15 tal-Minuti ta' 28.4.2015). Il-votazzjoni saret fid-data tad-29 ta' April 2015 (punt 10.61 tal-Minuti ta' 29.4.2015).

Neena Gill ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Brian Hayes f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, Stanisław Ożóg f'isem il-Grupp ECR, Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE, Matt Carthy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, Dariusz Rosati, Theodor Dumitru Stolojan u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Miguel Viegas.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis u Neena Gill.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.7 tal-Minuti ta' 5.4.2017.


17. Il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ [COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Petr Ježek (A8-0238/2016)

Id-dibattitu sar fid-data tal-14 ta' Settembru 2016 (punt 20 tal-Minuti ta' 14.9.2016). Il-votazzjoni saret fid-data tal-15 ta' Settembru 2016 (punt 11.6 tal-Minuti ta' 15.9.2016).

Petr Ježek ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Tom Vandenkendelaere f'isem il-Grupp PPE, Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, Miguel Viegas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Brian Hayes, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan u Paul Tang.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis u Petr Ježek.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.8 tal-Minuti ta' 5.4.2017.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 602.068/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.50.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Dati, Händel, Kirton-Darling, Kyuchyuk, Matera, Messerschmidt, Metsola, Mosca, Poche, Seymour

Avviż legali - Politika tal-privatezza