Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 5. dubna 2017 - Štrasburk

4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely (C(2017)01527 - 2017/2615(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. března 2017
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178, pokud jde o lhůtu pro splnění povinností clearingu v případě některých smluvních stran obchodujících s OTC deriváty (C(2017)01658 - 2017/2617(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 16. března 2017
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o podmínkách klasifikace bez zkoušení lepených lamelových dřevěných výrobků, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14080, a konstrukčních výrobků z rostlého dřeva spojované zubovitým spojem, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15497, co se týče jejich reakce na oheň, a o změně rozhodnutí 2005/610/ES (C(2017)01702 - 2017/2621(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 20. března 2017
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o podmínkách klasifikace, bez zkoušení, vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15824, a malt pro vnitřní a vnější omítky, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 998-1, pokud jde o jejich reakci na oheň (C(2017)01703 - 2017/2622(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 20. března 2017
předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o odstranění Guyany z tabulky v bodě I přílohy a přidání Etiopie do uvedené tabulky (C(2017)01951 - 2017/2634(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 24. března 2017
předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se upravuje příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (C(2017)00393 – 2017/2556(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. února 2017
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Rady
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kontrolní opatření týkající se pěstování konopí, některá ustanovení týkající se ekologických plateb, plateb pro mladé zemědělce vykonávající kontrolu nad právnickou osobou, výpočet částky na jednotku v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci, části platebních nároků a některé požadavky na oznamování týkající se režimu jednotné platby na plochu a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (C(2017)00735 – 2017/2571(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. února 2017
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Rady
předáno příslušnému výboru: AGRI

Právní upozornění - Ochrana soukromí