Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 5. travnja 2017. - Strasbourg

4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, PrilogaIII. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u bijelom staklu za optičke primjene (C(2017)01527 – 2017/2615(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka, 15. ožujka 2017.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni delegiranih uredbi (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 i (EU) 2016/1178 u pogledu roka za ispunjavanje obveze poravnanja za određene druge ugovorne strane koje posluju OTC izvedenicama (C(2017)01658 – 2017/2617(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka, 16. ožujka 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijskih proizvoda od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 15497 s obzirom na njihovu reakciju na požar i o izmjeni Odluke 2005/610/EZ (C(2017)01702 – 2017/2621(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka, 20. ožujka 2017.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o uvjetima razredbe bez ispitivanja vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskih veziva obuhvaćene usklađenom normom EN 15824 i proizvoda za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 998-1 s obzirom na njihovu reakciju na požar (C(2017)01703 – 2017/2622(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka, 20. ožujka 2017.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu brisanja Gvajane iz tablice u točkiI. Priloga te dodavanja Etiopije u tu tablicu (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka, 24. ožujka 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o prilagodbi PrilogaIII. Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže (C(2017)00393 2017/2556(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka, 2. veljače 2017.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Vijeća.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu kontrolnih mjera koje se odnose na uzgoj konoplje, određene odredbe o plaćanjima za ekologizaciju, plaćanje za mlade poljoprivrednike koji imaju kontrolu nad pravnom osobom, izračun jediničnog iznosa u okviru dobrovoljne proizvodno vezane potpore, dijelove prava na plaćanje i određene zahtjeve za obavješćivanje koji se odnose na program jedinstvenih plaćanja po površini i dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu te o izmjeni Priloga X. Uredbi (EU) br.1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2017)00735 2017/2571(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka, 15. veljače 2017.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Parlamenta.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti